Dlaczego wybraliśmy platformę "1C:Enterprise" dla tworzenia naszych rozwiązań biznesowych i polecamy ją naszym klientom

Otwartość i elastyczność

Oprogramowanie "1C:Enterprise" - to nie tylko znany wszystkim "1C:Rachunkowość ". Jest to przede wszystkim platforma do tworzenia rozwiązań biznesowych. "1C:Enterprise" pozwala wykorzystywać gotowe rozwiązania standardowe ("Rachunkowość", "Zarządzanie Handlem", "Wynagrodzenie i Zarządzanie Personelem” i inne.), zmieniać rozwiązania standardowe dostosowując je do potrzeb przedsiębiorstwa, oraz tworzyć całkowicie indywidualne rozwiązania. Oprogramowanie na podstawie "1C:Enterprise" można modyfikować i udoskonalać w miarę zmian potrzeb przedsiębiorstwa. Mechanizmy "1C:Enterprise" pozwalają skutecznie używać go do automatyzacji niemal każdej działalności w każdej branży. To pozwala nam oferować oprogramowanie, które najlepiej odpowiada potrzebom naszych klientów, rozwiązuje ich problemy i zwiększa wydajność ich biznesu.


Zgodność z prawem i standardami rachunkowości

Oprogramowanie do automatyzacji rachunkowośći i zarządzania przedsiębiorstwem "1C" w rzeczywistości stało się faktycznie standardem przemysłowym na Ukrainie, w Rosji i innych krajach WNP. Ponad 1 000 000 przedsiębiorstw z różnych branż korzystają w codziennej działalności z oprogramowania "1C:Enterprise". Ponad 4 miliony użytkowników pracują codziennie z systemem "1C:Enterprise". Jedną z przyczyn takiej popularności jest wysoki poziom zgodności z prawem i standardami rachunkowości w tych programach. Typowe rozwiązania mają często "nawiązują" prawidłowe prowadzenie rachunkowości i księgowości podatkowej. Przy tym, nadal zostaje możliwość odzwierciedlenia w rachunkowości dowolnych nietypowych transakcji biznesowych.


Wysoka jakość rozwiązań standardowych

Typowe rozwiązania na podstawie "1C:Enterprise" – to masowy sprawdzony produkt. Znaczna liczba przedsiębiorstw wykorzystuje je bez zmian. Typowe rozwiązania obejmują tylko te funkcje które potrzebne są większości przedsiębiorstw. Pozwala to na uwzględnienie specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie, zabezpieczenie zgodnośći z prawem i gwarantuje ich skuteczne wsparcie i rozwój. Przy tym typowe rozwiązania pozostają dość kompaktowe, proste w użyciu i w przystępnych cenach.


Duża liczba pracowników z doświadczeniem w "1C:Enterprise" na rynku pracy

Dzięki popularności rozwiązań opartych na "1C:Enterprise" na rynku pracy jest duża liczba pracowników, którze posiadają umiejętności pracy z tym oprogramowaniem. Pracownik z umiejętnośćią pracy z "1C:Enterprise" jest o wiele łatwiejszy do znalezienia niż pracownik z doświadczeniem w jakimkolwiek innym oprogramowaniu biznesowym. Pracownicy, którzy mają umiejętności do pracy z jakimś z rozwiązań opartych na "1C:Enterprise", szybko opanowuje inne specjalistyczne lub indywidualne rozwiązania. Zmniejsza to koszty związane z szkoleniem pracowników i eksploatacją tego oprogramowania.


Skalowalność

"1C:Enterprise" nadaje się do wykorzystania w małych firmach i przez przedsiębiorców indywidualnych tak i w dużych gospodarstwach zróżnicowanych. Program pozwala w razie potrzeby zwiększać liczbę użytkowników, dodawać nowe funkcje, nowe procesy biznesowe bez zatrzymania funkcjonowania przedsiębiorstwa.


Wsparcie dla oprogramowania

Firma 1C zapewnia wsparcie dla rozwiązań standardowych i platformy "1C:Enterprise". Regularne aktualizacje dla standardowych rozwiązań pozwalają utrzymywać je w aktualnym stanie przy ciągłych zmianach w prawodawstwie, a platforma umożliwia łączenie aktualizacji z wprowadzonymi przez nas na zamówienie klienta zmianami.


Doskonały stosunek cena / wydajność

Duże sprzedaży standardowych rozwiązań zapewniają niski koszt jednej licencji. Dzięki temu firma 1C przy znacznych kosztach rozwóju i wsparcia oprogramowania o wysokiej jakości, może ustawić stosunkowo niskie ceny. Gotowe mechanizmy biznesowe"1C:Enterprise" pozwalają obniżyć ceny standardowych rozwiązań  Firmy 1C, oraz koszty tworzenia i wdrażania indywidualnych rozwiązań. Dlatego też, wybierając dla automatyzacji "1C:Enterprise" można liczyć na najlepszy stosunek cena / wydajność.

Zapraszamy do kontaktu: +38(097) 298-31-89, +38(032) 242-51-54